Monday, June 7, 2010

Fast Facts

Sri Swami Gnanananda Giri


Function: Satguru
Traditions: Vedanta, Advaita

Main Countries of Activity: India

Date of Birth: unknown

Place of Birth: Mangalapuri, Gokarna

In His/Her Body ("alive"): No

Date Left His/Her Body: January 1974

Ancestor Gurus: Adi Shankara

Descendant Gurus: Swami Abhishiktananda

Other Related Gurus: Sri Swami Sivaratna Giri, Sri Swami Haridos Giri

Adi Shankara


Other Names and Nicknames: Śaṅkara hagavatpādācārya,
Ādi Śaṅkarācārya,
Jagadguru Sankaracharya
Function: Spiritual Thinker

Traditions: Advaita Vedanta, Siva, Vishnu, Divine Mother

Main Countries of Activity: India

Date of Birth: 788 CE

Place of Birth: Kalady, Kerala, India

In His/Her Body ("alive"): No

Date Left His/Her Body: 829 CE

Other Related Gurus: Siva, Divine Mother, Kali, His Guru Govinda Bhagavatpada

Wednesday, June 2, 2010

DAKSHINA BHAJANA SAMPRADAAYA


THODAYA MANGALAM

GOVINDA NAAMA SANKEERTANAM GOVINDAA GOVINDAA
JAI JAANAKEE KAANTA SMARANAM JAI JAI RAMA RAMA
NAMA(H) PAARVATEE PATAYE HARA HARA MAHAADEVA
JAI PUND^AREEKA VARADE’ HARI VIT^T^ALA
JAI SADGURU MAHARAAJUKI JAI
SAMASTA BHAAGAVATULAKU JAI
JAI VEERA HANUMANTUNIKI JAI

NAARAAYANA HARI NAARAAYANA
HARI NAARAAYANA HARI NAARAAYANA

JAI GOPIKAA JEEVANA SMARANAM GOVINDAA GOVINDAA
Satguru Charanaaravidhaabhyaam Namo Namaha
Sukhlaambharadharam Vishnum Sasivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadhanam Dhyaayeth Sarva Vignopasaanthaye
Srikantho Maathulo Yasya Janani Sarva Mangalaa
Janakah sankaro Deva Tham Vandhe Kunjaraananam
Bhagavannaama Saamraajya Lakshmi Sarvaswa Vigraham
Srimath Bhodhendra Yogeendra Desikendram Upaasmahe
Naama Saamraajya Roopaanaam Bhodhendra Sridharaatmanaam
Pranaamam Ye Prakurvanthihi Theshaam Api Namo Namaha
Prahlaadha Naaradha Paraasara Pundaleeka
Vyasa Ambareesha Sukha Sownaka Bheeshma Thaabhyaan
Rukmaangadha Arjuna Vasishta Vibheeshanaatheen
Punyaanimaan Parama Bhagawathaan Smaraami
Harer Naamaiva Naamaiva Naamaiva Mama Jeevanam
Kalow Naasthaiva Naasthaiva Naasthaiva Gathiranwathaa
Visrujja Lajjam Yodheethe Mannaamaani Nirantharam
Kula Koti Samaayoktho Labhathe Maamakam Padam
Vishnor Gaanamcha Nruthamcha Natanamcha Visheshathaha
Brahman Braahmana Jaatheenaam Karthavyam Nithyakarmavath
Kaalakshepo Na Karthavyaha Ksheenam Aayuhu Kashane Kashane
Yamasya Karunaa Naasthi Karthavyam Harikeerthanam
Naaham Vasaami Vaikunte Na yogi Hrudhaye Ravow
Madh Bhakthaaha Yathra Gaayanthi Thathra Thishtaami Naarada
Aalodya Sarva Saasthraani Vichaaryacha Punah Punaha
Idam Ekam Sunishppannam Dheyo Naaraayana:Sadhaa
Budhir Bhalam Yasodhairyam Nirbhayathwam Arogathaa
AjaDtyam Vaak Paduthwamcha Hanumath Smaranaath Bhaveth
Shree Seethaa Lakshmana Bharatha Sathrugna Hanumath Sametha Sri
Raamachandra Paramaathmane Namaha
Shree Raadha Rukmini Sathyabhaama Sametha
Sri Gopalakirshna Paramaathmane Namaha
Swasthirasthu . Lokhaaha Samasthaa Suikhino Bhawanthu -
Sri Haryer Namaha - Sri Harayer Namaha - Sri Harayer Namaha
SARVATHRA GOVINDA NAAMA SANKEERTHANAM--GOVINDA GOVINDA

Mooshika Vaahana Modhaga Hasthaa Chaamara Karna Vilambhitha Soothra
Vaamana Roopa Maheswara Puthra Vigna Vinaayaka Paadha Namasthe

Jaya Jaanaki Ramana Jaya Vibheeshana Sarana
Jaya Saroruha Charana Jaya Dheena Karunaa -- Jaya Jaya
Jayaloka Saaranya Jaya Bhaktha Kaarunya
Jaya Divya Laavanya Jaya Jagat Punyaa -- Jaya Jaya
Sakala Lokaah Vaasaa Saaketha Puravaasa
Akalanga Nija Daasa Abhjamugha Haasaa -- Jaya Jaya
Paapa Sangha Vidhaara Pangthi Mukha Samhaaraa
Sripathe Sukhumaara Seethaa Vihaaraa -- Jaya J
Mandhaara Moole Madhanaabhiraamam
Bhimbhaadharaa Pooritha venunaadham
Go Gopa Gopeejana Madhya Samstham
Gopam Bhaje Gokula Poorna Chandram -- Jaya Jayaa

Saranu Saranu surendra Sannutha Saranu Sree Sathi Vallabhaa
Saranu Raakshasa Garva Samhara Saranu Venkata Naayakaa
Sreepathe Raghunaayakaa -- Saranu Saranu
Animishendralu Munalu Digbhalu Amara Kinnara Sidhdhalu
Ganathatho Rambhaadhi Kaanthalu Kaasinaare Yachcharikayaa
Kolusunaare Yachcharikayaa -- Sarnu Saranu
Parama Padha Govindha Maadhava Padmanaabha Janaardhanaa
Dharani Dhara Vara Garuda Vaahana Dhaithya Bhali Madha Bhanjanaa
Nija Daasa Maanasa Ranjanaa -- Sarau Saranu
Yennaghala Prahlaadha Bhakthulu Yalamithomimu Koluwa Vachchiri
Vinnapamu Vina Vainadheyara Venkataachala Naayakaa
Vijaya Venkata Naayakaa -- Saranu Saranu

Naaraayanathe Namo Namo Bhava Naarada Sannutha Namo Namo
Murahara Naghadhara Mukhundha Maadhava
Garuda Gamana Pankajanaabhaa
Parama Purusha Bhava Bhanjana Kesava
Naramruga Sareera Namo Namo - Devaa -- Naaaraayanathe
Jaladhi Sayana Ravi Chandra Vilochana
Jalaruga Bhavanutha Chanrana Yugaa
Bhali Bhandhana Gopeejana Vallabha
Nalinodhdharathe Namo Namo - Devaa -- Naaraayanathe
Thaaraapathihara Thapana Kulodhbhava
Thaapasa Munijana Vandhya Padhaa
Maareechaandhaka Maaruthi Sevitha
Vaaridhi Bandhana Namo Namo - Devaa -- Naaraayanathe
Aadhi Dheva Sakala Aagama Poojitha
Yaadhava Kula Mohana Roopaa
Vedhodhdhara Sri Venkata Naayaka
Radhaa Priyathe Namo Namo - Devaa -- Naaraayanathe

Devesa Gana Aaraadhitha Divyambhuja Paadhaa
Sri Venkata Giri Naayaka Sreesaa Yachchcarikaa
Venkateshaa Yachcharikaa
Kalimaanusha Kalushaapaga Kamaneeya Sukeerthe
Alamelumangaa Mohana Moorthe Yachcharikaa
Mohana Moorthe Yachcharikaa
Naaraayana Naraposhana Narakaadhi Samharanaa
He Raavana Madha Bhanjana Dheeraa Yachcharikaa
Raghu Veeraa Yachcharikaa
Rajaneechara Varanaayaka Kaalaa Vanamaalaa
Vrujapaalana Vara Vijayagopaalaa Yachcharikaa
Govindhaa Yachcharikaa

Maadhava Bhavathuthe jaya Mangalam
Madhumura Harathe Mangalam - Krishna - - Maadhava
Aravindha Lochana Akhabrundha Mochanaa
Surabrundha Vandhitha Mangalam - Krishna - - Maadhava
Gajaraaja Paripaala Gana Thulasi Vanamaalaa
Nija Daasa Paripaala Mangalam - Krishna - Maadhava
Vruja Sundari Vilola Vibbuthendra Paripaalaa
Vijaya Gopaala Baala Mangalam - Krishna - Maaghava

Raama Goivindha Raama Raamaa Kalyaana Raama
Raamaa Pattabhi Raamaa Raaghavaa
Govindha Maadhava Gopaala Kesavaa
Narsimha Achchutha Naaraayanaa
Dasaradha Nandhana Seethaa Manoharaa
Dhaanava Samhaara Dhayaanidhe
Raamaa Raaghava Raajeeva Lochana
Kaamidha Bhaladhaa Karivaradhaa
Krishna Kesava Ambuja Lochana
Vanchidha Bhaladhaa Yadhuvaradhaa

Govindham Bhajare Maanasa Gopaalam Bhajare